Inloggen

Privacy

Open Universiteit respecteert jouw privacy

De Open Universiteit respecteert de privacy van haar studenten. Jouw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op de deelnemers van het OU Alumnipanel.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens

De Open Universiteit is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De verantwoordelijke voor de hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is de Open Universiteit, Valkenburger 177, 6419 AT Heerlen, 1058 GV Amsterdam (KVK 14128608).

Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?

Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat enkel voor het uitvragen van een onderzoek. Ook gebruiken we je gegevens voor het doen van uitsplitsingen in het onderzoek. Maar de onderzoeksresultaten blijven anoniem

Op welke grondslag worden je persoonsgegevens verwerkt?

De Open Universiteit verwerkt persoonsgegevens uitsluitend indien zij hiervoor een wettelijke grondslag heeft. De grondslag voor het verwerken van je persoonsgegevens is gebaseerd op basis van jouw expliciete toestemming of een gerechtvaardigd belang.

Krijgen derden ook gegevens van de Open Universiteit? 

Wij verstrekken gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. Wel gebruiken we voor de uitvoering van het onderzoek een verwerker MWM2. De Open Universiteit heeft met deze dienstverlener een overeenkomst afgesloten.

Hoe zit het met de beveiliging?

  • Persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik.
  • Persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie
  • De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is beveiligd door authenticatie (toegangscode en wachtwoord). Jouw antwoorden zijn dus niet toegankelijk voor andere panelleden.
  • De gehanteerde software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot jouw gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole.

Jij hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens

Je hebt o.a. het om recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van je antwoorden of al je antwoorden vernietigd of verwijderd kunnen worden. Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie, overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.

Ook heb je als student een recht op bezwaar.

Bewaartermijnen

De Open Universiteit bewaart de gegevens gedurende het lidmaatschap van het online panel. Bij opzegging  van het panel worden de gegevens binnen 3 maanden verwijderd.