Inloggen

Resultaten

Welkom op de resultatenpagina. Hier kun je de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken lezen door te klikken op 'Lees verder'.

Sluiten OU-opleidingen goed aan op de behoeften/wensen van het werkveld? (oktober, 2023)

Deze zomer hebben we jullie benaderd voor een onderzoek waarin we wilden peilen in hoeverre de opleiding die je bij de Open Universiteit hebt afgerond, aansluit bij de behoeften en wensen van het werkveld.

We zijn erg blij met de bijna 90 alumni die de vragenlijst hebben ingevuld.

Ook de resultaten stemmen ons positief. Op basis van deze peiling kunnen we stellen dat de OU-opleidingen in het algemeen goed tot zeer goed aansluiten op de behoeften van het werkveld, en dat de OU-opleiding voor veel alumni een positief arbeidsgerelateerd effect heeft gehad.

Bekendheid en reputatie van de Open Universiteit (februari, 2020)

In het ons eerste onderzoek hebben we ons gericht op de relatie tussen de OU en haar alumni en op de bekendheid en reputatie van de Open Universiteit. In hoeverre voel je je als alumnus/alumna verbonden met de Open Universiteit? Zijn we voldoende bekend bij je collega’s en familie? En laten we ons wel voldoende en op de juiste manier zien in de media?